Informacja

W odpowiedzi na Państwa potrzeby, dzień

5 listopada (sobota) w godzinach 7-15

będzie dniem pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach.

 

Osoby nie mające możliwości osobiście stawić się w Ośrodku w zwyczajowych godzinach jego funkcjonowania, w tym dniu będą mogły skorzystać z pomocy pracowników przy wypełnianiu wniosków o świadczenia rodzinne, alimentacyjne, dodatki na ogrzewanie, i inne.

Jednocześnie informujemy, że dnia 31.10.2022 r. GOPS w Miłkach będzie nieczynny.

Wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych - do pobrania

Nowe dodatki do niektórych źródeł ciepła

Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadzającą program "ciepło z rekompensatą" (dalej: ustawa). Ma to ograniczyć wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej. Ustawa zakłada też wprowadzenie nowego jednorazowego wsparcia finansowego (dodatku) dla ogrzewających domy m.in. gazem, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym czy olejem opałowym.

Mieszkańcy gminy Miłki wnioski składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkach, przy ul. Szkolnej 3. 

Czytaj więcej: Wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych - do pobrania

Wniosek o dodatek węglowy

Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkach przy ul. Szkolnej 3.

Wniosek składa jedna osoba z gospodarstwa domowego. 

Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 r. 

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji, istnieje jednak możliwość odebrania informacji o jego przyznaniu.