Informacja dot. pomocy uchodźcom

W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami dot. możliwości otrzymania dofinansowania do pobytu obywatela Ukrainy w prywatnych kwaterach - informujemy, iż osoba decydująca się udzielić schronienia uchodźcom zobowiązuje się we własnym zakresie zaopiekować się nimi. Projekt specustawy przewiduje możliwość dofinansowania pobytu uchodźców u osób prywatnych, jeśli przedsiębiorca zapewni schronienie dla minimum 20 obywateli Ukrainy. Jednak na tę chwilę specustawa jest na etapie konsultacji.
Uchodźcy w pierwszej kolejności powinni zgłaszać się do punktów recepcyjnych, skąd kierowani będą do rządowych ośrodków, w których zapewniona będzie dla nich pełna opieka - od zakwaterowania po pomoc psychologiczną i medyczną. Najbliższy Punkt pomocy dla uchodźców znajduje się w Olsztynie, ul. Niepodległości 53/55; tel. 797 829 617.

Ogłoszenie o naborze wniosków do programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach ogłasza nabór wniosków do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Miłki uzyskała wparcie w kwocie 345.321,00 zł na realizację resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze wniosków do programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Zbiórka rzeczy dla ukraińskich uchodźców

Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi) oraz zasady organizacji pomocy.

Gmina Miłki udostępnia magazyn na potrzeby organizacji pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy.

Magazyn jest zlokalizowany przy ulicy Szkolnej 3 w Miłkach. Dary dostarczać można także do Ośrodka Kultury w Miłkach, ul. Szkolna 1B w godzinach 9.00-18.00.

  

Czytaj więcej: Zbiórka rzeczy dla ukraińskich uchodźców