Ułatwienia dostępu

Klub Integracji Społecznej utworzono w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach Zarządzeniem Nr 1/2014 Kierownika GOPS z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie powołania KIS.
Dnia 17 lipca 2014 r. złożony został wniosek o nadanie certyfikatu KIS, który poddany został ocenie formalnej i merytorycznej. Wojewoda Warmińsko -Mazurski przyznał certyfikat nr 1/2014 dnia 2 października 2014 r.

Klub Integracji Społecznej w Miłkach dał możliwość 12 osobom z naszej gminy uczestnictwa w zajęciach ze specjalistami, które w znacznym stopniu podniosły ich kompetencje społeczne. W okresie marzec – sierpień 2014 r. organizowane były spotkania z psychologiem, prawnikiem, terapeutą oraz doradcą zawodowym – zarówno w formie grupowej jak i indywidualnej. Poniżej przedstawiony został zakres realizowanego programu edukacyjno – szkoleniowego.

1. Doradztwo zawodowe 
– zapoznanie z sytuacją zawodową klientów 
– autoanaliza posiadanego potencjału 
– określenie sytuacji zawodowej 
– warsztaty: autoprezentacja, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna 
– określenie predyspozycji zawodowych 
– określenie problemu zawodowego

2. Poradnictwo psychologiczne 
– zajęcia organizacyjne, integracja, kontrakt, autoprezentacja 
– skuteczna komunikacja, unikanie konfliktów 
– główne obszary problemowe (zajęcia indywidualne) 
– komunikacja – przeszkody (blokady) w aktywnym słuchaniu oraz komunikaty wspierające (odzwierciedlenie, parafraza) 
– komunikacja – autodiagnoza, rozwój w zakresie umiejętności aktywnego słuchania 
– Wsparcie w sytuacjach kryzysowych 
– kluczowe przekonania i skrypty życiowe - wpływ na kształtowanie zachowań 
– stres – wróg czy sprzymierzeniec

3. Terapeuta - Trening asertywnych zachowań w zakresie substancji psychoaktywnych 
– czym jest uzależnienie, konsekwencje wynikające z przyjmowania substancji psychoaktywnych 
– „Co to jest asertywność, do czego jest potrzebna” 
– pozytywna postawa. Umacnianie poczucia własnej wartości. 
– mapa asertywnych zachowań. 
– ćwiczenia asertywnych zachowań w różnych aspektach życia

4. Doradztwo prawne 
– rodzaje aktów prawnych, gałęzie prawa, podstawowe definicje 
– wprowadzenie do prawa cywilnego 
– prawo spadkowe, prawo rodzinne, prawo pracy, prawo rodzinne i opiekuńcze

Już wkrótce planowane jest wznowienie działalności Klubu! Wszelkie informacje dostępne będą na naszej stronie.

 

{joomplucat:2 limit=4}