Ułatwienia dostępu

#PRZEMOCTONIESUPERMOC - konkurs!

W związku ze zbliżającą się Ogólnoświatową Kampanią Białej Wstążki Zespół Interdyscyplinarny Gminy Miłki ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie ogłasza konkurs!

Więc do dzieła!


Celem konkursu jest poszerzenie świadomości o zjawisku przemocy oraz form przeciwdziałania
Zadanie do wykonania: krótki- max
60 sekund, film propagujący Kampanię Białej Wstążki

Regulamin konkursu i załączniki dostępne są poniżej oraz w sekretariatach szkół.

Czas start !