Ułatwienia dostępu

Wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych - do pobrania

Nowe dodatki do niektórych źródeł ciepła

Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadzającą program "ciepło z rekompensatą" (dalej: ustawa). Ma to ograniczyć wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej. Ustawa zakłada też wprowadzenie nowego jednorazowego wsparcia finansowego (dodatku) dla ogrzewających domy m.in. gazem, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym czy olejem opałowym.

Mieszkańcy gminy Miłki wnioski składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkach, przy ul. Szkolnej 3. 

16 września 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa wprowadza:

 • jednorazowy dodatek finansowy dla ogrzewających domy m.in. gazem, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym czy olejem opałowym,
 • jednorazowy dodatek dla podmiotów wrażliwych oraz
 • program "ciepło z rekompensatą".

 

Dodatek dla gospodarstw domowych

Ustawa wprowadza jednorazowe wsparcie finansowe (dodatek) dla gospodarstw domowych, których główne źródło ciepła zasilane jest:

 • peletem drzewnym,
 • drewnem kawałkowym,
 • skroplonym gazem LPG lub
 • olejem opałowym.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wynosi:

 • 3000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy,
 • 2000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,
 • 1000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
 • 500 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, dodatek jest przyznawany temu z wnioskodawców, który złoży wniosek jako pierwszy.

 

Wnioski o dodatek mogą być składane do 30 listopada 2022 r. Gmina na ich rozpatrzenie oraz wypłatę dodatku ma maksymalnie miesiąc.