Ułatwienia dostępu

Dodatek węglowy. Wszystko, co musisz wiedzieć

 

Kwota dodatku to 3 tys. zł. Mniej więcej na takich poziomach oscyluje obecnie cena węgla w skupach. O ile oczywiście jest on dostępny. Problem dotyczy bowiem nie tyle ceny, co właśnie dostępności surowca.

 

Pieniądze będą przelewane na konto bankowe wskazane we wniosku.

 

 Warunkiem otrzymania 3 tys. zł od państwa jest ogrzewanie domu paliwem stałym.

 

 

Nie można jeszcze złożyć wniosku o dodatek węglowy ani przez internet, ani osobiście. Brakuje rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w którym zawarty zostanie wzór wniosku o dodatek węglowy. Projekt rozporządzenia i projekt wzoru wniosku wcześniej zostały co prawda opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji - problem jednak w tym, że to nadal projekt, a do tego rządowa strona działa z problemami.

 

Zgodnie z projektem, termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 r., a gmina ma maksymalnie miesiąc na wypłatę pieniędzy. Przyjmowanie wniosków ma ruszyć w ciągu najbliższych dni. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

 

Poinformujemy Państwa, gdy wnioski o dodatek węglowy będą dostępne.